Informujemy, iż pracujemy nad integracją naszych programów : mFaktura, mHotel, mPensjonat z Krajowym Systemem e-faktur.
Częściowo integracje są już gotowe. W szczególności programy mFaktura mają już funkcje związane z KSeFem., wystarczy je zaktualizować. Jak to zrobić opisujemy w punkcie 2 : FAQ
Więcej na temat integracji mFaktura z KSeF tutaj : KSeF w programach mFaktura

Wstępny termin, który został ogłoszony przez Ministerstwo Finansów, powstania obowiązku wysyłania plików e-Faktura to 01.01.2025.
Początkowo obowiązek KSeF przewidziany był na 01.01.2025, jednak 19.01.2024 Ministerstwo Finansów odwołoało ten termin, podając że w roku 2024 KSeF na pewno nie wejdzie w życie.
7.2.4.7
1. Serwis - odświeżanie okna organizera
2. Dodanie konfiguracji KSeF
3. Aktualizacja struktury e-Faktura XML do wersji 2
4. Rozwinięcie funkcji KSeF
5. Funkcja wizualizacji e-Faktura KSeF
6. Możliwość podglądu i ustawiania statusu KSeF
7. Przygotowanie programu pod dodatek KSeF
7.2.4.3
1. Możliwość ustawienia lokalizacji folderu ze zdjęciami
2. Serwis - możliwość dodawania zdjęć do zleceń
3. Nazwa firmy w nagłówku okna programu
4. Funkcja ukrywania cen w wydaniach magazyncowych
5. Podsumowanie wartości, ilości zaznaczonych dokumentów
6. Małe zmiany w interfejsie
7. Rozwinięcie funkcji kopii zapasowej i kopii szablonów.
8. Dodanie "Po terminie", w podsumowaniu dokumentów.
7.2.4.0
1. Dokumenty magazynowe, wybór netto - brutto
2. Raporty magazynowe - netto, brutto
3. Możliwość edycji szablonów dokumentów magazynowych
4. Funkcja ukrywania stanów zerowych
5. Przepisywanie zalogowanej osoby do pola osoby wystawiającej dokument
6. Dodatkowe kolumny w listach dokumentów : modyfikacja, po terminie
6. Modyfikacja okna karty dokumentu - płatności
7. Częściowe rozliczanie VAT w JPK_VAT7
8. Łączenie uwag w łącznych dokumentach
9. Sortowanie dokumentów kasowych w raporcie kasowym
W ostatnim czasie NBP zmienił adresy do pobierania kursów walut, z których korzysta nasze oprogramowanie. Wprowadziliśmy aktualizcję, która rozwiązuje ten problem.
Zmiany w nowej wersji :
1. Usunięcie problemu pobierania kursów walut z NBP, w związku ze zmianą adresu serwera NBP.
2. Eksport do Optima - faktury walutowe
3. Pole email w danych kontrahenta, przy wystawianiu dokumentów sprzedaży.
4. Optymalizacja wczytywania kartoteki towaru dla SQL Server.
5. Opcja ostrzegania przed brakiem NIP, przy wystawianiu dokumentów sprzedaży.
W związku z dużym zainteresowaniem programem dla serwisów, zdecydowaliśmy się utworzyć nowy produkt : mFaktura Serwis.
Jest to połączenie dwóch naszych produktów mFaktura Magazyn i dodatku Serwis. Oferta skierowana jest dla nowych klientów, kórzy chcą mieć oprogramowanie do prowadzenia serwisu, obsługi zleceń wraz z programem do faktur i magazynu.
Zmiany w nowej wersji :
1. Funkcja wyboru sposobu eksportu do PDF - wbudowany mechanizm lub drukarka do PDF
2. Ustawienia drukarki fiskalnej - ustawienie limitu znaków
3. Nowe pozycje w edytorze wyglądu faktur, dla kwot w PLN w fakturach walutowych
4. Automatyczna modyfikacja dokumentów kasowych po zmianie danych nabywcy w fakturze
5. Usunięcie problemu "przepełnienie" dla kartotek towarowych
6. Funkcja wyboru czy zapisać dane kontrahenta z zamówienia online, czy nie.
7. Eksport sprzedaży do INSERT EPP - wersja testowa
8. Poprawka w JPK_FA(4), dla nipów zagranicznych
9. Serwis - definiowanie własnych nazw druków, oraz ustawienie które z nich są używane
9. Serwis - dodanie czwartego szablonu druków, definiowanie szablonów maili
10. Serwis - dodanie czwartego szablonu SMSów, definiowanie nazw SMSów
11. Serwis - definiowanie nazw pól w opisie serwisowanego sprzętu oraz dodatkowe 3 pola opisowe
12. Serwis - akcje automatyczne do terminów - wysyłanie maili i smsów
13. Serwis - automatyczna realizacja wysyłki SMS i email
Zmiany w nowej wersji :
1. Eksport do plików e-faktura KsEf - wersja testowa, na razie bez wysyłania do systemu KsEf
2. Import faktur zakupowych z e-faktura KsEf
3. Integracja z Baselinker - nowy dodatek
4. Integracja z Shoper - nowy dodatek
5. .NET framework 3.5
6. Uzupełnianie kodu przy dodawaniu nowej pozycji towarowej
7. Mechanizm podzielonej płatności do Metody Kasowej
8. Wczytywanie cen brutto zamiast netto z kartotek towarowych, dla podmiotów zwolnionych z vat
9. Podsumowanie w raporcie marży wg dokumentów
10. Podgląd ceny zakupu "na bieżąco", podczas wystawiania faktury
11. Serwis - wysyłanie SMSów przez bramkę SMSApi
12. Serwis - automatyczne zaznaczanie 'Zrealizowano', przy zmianie statusu
13. Poprawka w module Serwis - wydruk daty rozpoczęcia zlecenia
14. Możliwość usunięcia błędnie wystawionej faktury korekty (przez edycję faktury)
15. Usunięcie problemu z błędną informacją o braku na stanie w niektórych fakturach końcowych
16. Drukowanie jednego egzemplarza dokumentu (wcześniej dwóch), po kliknięciu ikony drukarki
17. Powiększenie pola uwagi
18. Dodanie pola wagi do produktu i możliwość umieszczenia wagi i wagi łącznej na wydrukach
19. Rozwiązanie problemu z pokazywaniem zysku dla faktur korygujących do faktur rozliczających zaliczki
20. Sprawdzenie czy dane klienta zapisane do bazy, przy wystawianiu faktury
21. Funkcja wyświetlania wartości dokumentów
22. Przycisk umożliwiający zmianę kodu towaru po wyborze innej nazwy, podczas wystawiania dokumentów
23. Funkcja naprawy pliku ustawień w razie problemów z dostępem do niego
24. Poprawka dla funkcji przeliczania magazynu, w przypadku inwentaryzacji początkowych
25. Usprawnione okno wykonywania kopii zapasowej, przy zamykaniu programu
26. Serwis - możliwość wyświetlenia kolumny Zrealizowano w liście zleceń
27. Serwis - opcja konfiguracyjna, czy zmieniać datę realizacji po zmianie statusu
28. Serwis - opcja dodania do słowników modeli, rodzajów, marki sprzętu podczas tworzenia zlecenia
29. Włączanie diagnostyki w konfiguracji programu
Zmiany w nowej wersji :
 • usunięcie problemu z edycją innego sprzętu w akcji
 • stan poprzedni kasy i bilans do raportu kasowego
 • usunięcie poroblemu z kolorami w raporcie terminów
 • dodanie do wniosku zbiorowego kolumny stawki ekwiwalentu
Zmiany w nowej wersji mFaktura :
 • Domyślne 'Tak', przy zamykaniu program
 • Do edytora wyglądu dokumentów dodane pola : {Odbiorca2},{L_Odbiorca2},{L_Odbiorca2 EN}, pokazujące dane odbiorcy gdy one inne niż nabywcy
 • Wyszukiwanie po NIP po kliknięciu enter
 • W konfiguracji wysyłki maili ustawienie szablonu tytułu maila
 • Zapamiętywanie w danych klienta adresu email raz wysłanego
 • Dokumenty po terminie płatności niezapłacone - oznaczenie czerwone, przed terminem pomarańczowe
 • Optymalizacja ładowania dokumentów z dużą liczbą pozycji
 • Opcja pokazywania cen zakupu na liście towarów w wersji Magazyn
 • Serwis - poprawienie błędu przy dwukrotnym kliknięciu w organizerze w widoku rocznym
 • JPK_FA (4) - wersja 4 plików jpk fa

Zmiany w nowej wersji mHotel :
 • JPK_FA (4) - wersja 4 plików jpk fa
 • Integracja z zamkami BeTech
Jak pobrać aktualizację, punkt 1 : mOSP FAQ
Zmiany w nowej wersji:
 • zwiększenie pola 'Uwagi' w oknie składu zarządu
 • dodawanie członków do akcji - możliwość dodania wielokrotnego
 • możliwość dodania do listy członków dat i terminów
 • filtrowanie w oknie członków OSP
 • poprawienie wydruku i formatowania dat
 • pole 'Kierowca' do pojazdów w czasie akcji
 • modyfikacja wydruków podsumowania akcji, członka osp
 • dodanie zdjęcia do akcji
 • autoskalowanie w księdze inwentarzowej w celu optymalizacji
 • dodatkowe filtrowanie w księdze inwentarzowej
 • dodatkowy filtr w historii magazynowej
 • data produkcji w księdze inwentarzowej
 • funkcja klonowania pozycji w księdze inwentarzowej, prawy myszy
 • sprzęt, nowe pola : nr fabryczny, nr seryjny, nr silnika
 • tankowania : filtrowanie po nazwie sprzętu, pojazdu
 • zmiana nazwy z samochody na pojazdy
 • raport odznaczeń z grupowaniem wg członków OSP
Zmiany w mFaktura:
 • JPK_VAT7 wersja 2
 • Zmiana w oknie 'Zmiana stawek VAT'
 • Ikona nowego dokumentu na pasku narzędzi
 • Funkcja wyboru z jakim oknem uruchmia się program

Zmiany w mHotel:
 • JPK_VAT7 wersja 2
 • Integracja z Qualpro
 • Rozbudowa grafika usług, min. dopisanie usług do rezerwacji, godziny pracy
 • Drobne modyfikacje na podstawie uwag klientów
Oto główne zmiany:
 • Podsumowanie wartości magazynu podczas wykonywania inwentaryzacji początkowej
 • Sugestia wykonania kopii zapasowej przed zakończeniem inwentaryzacji
 • Autokorekta raportów wartości magazynowych, dla przypadków błędnej gospodarki magazynowej
 • Konfiguracja sposobu liczenia zysku z dokumentów sprzedaży i zlecenia serwisowego - naliczanie proste i dokładne
 • Funkcja grupowej zmiany rozmiaru czcionek w edytorze wyglądu dokumentów
 • Druk seryjny faktur z zamówień allegro - odczyt sposobu obliczania cen z pobranego zamówienia
 • Tworzenie faktury zakupu z PZ - zapis powiązania
 • Tworzenie faktur sprzedaży i zakupu z dokumentów magazynowych - wybór grupowania
 • Raport sprzedaży wg krajów do rozliczeń walutowych
Udostępniliśmy do sprzedaży dodatek Serwis, rozszerzający program mFaktura w program do prowadzenia serwisu.
Oto główne jego funkcje :
 • Zlecenia
 • Organizer pracy serwisantów
 • Terminy
 • Raporty
Więcej na stronie : Serwis - dodatek do programów mFaktura
Nowa wersja programu mFaktura, umożliwiająca aktywację dodatków do programu, w tym dodatku Serwis.
Strona dodatków tutaj : Dodatki
Ponadto drobne modyfikacje programu na podstawie uwag użytkowników.
Pracujemy nad dodatkiem do programów mFaktura Standard i mFaktura Magazyn, umożliwiającym obsługę różnego rodzaju serwisów. Na przykład serwisu samochodowego, komputerowego, rowerowego czy innnego sprzętu. Planowane funkcje to min :
 • zarządzanie zleceniami serwisowymi
 • wydruk potwierdzenia przyjęcia zlecenia
 • połączenie zleceń serwisowych z magazynem
 • połączenie zleceń serwisowych z kontrahentami
 • raporty wykonanych zleceń
 • raporty czasu pracy serwisantów
 • wystawianie faktur do zleceń
Udostępniliśmy nową wersję mHotel, oto główne zmiany
 • Możliwość ustawienia dłuższych timout dla połączeń serwerowych
 • Zapis list rezerwacji, faktur, klientów, itp. do CSV
 • Usprawniona wysyłka faktur mailem. Oznaczanie wysłanych w oknie rezerwacji
 • Zapamiętywanie okresu wyświetlanych rezerwacji
 • Drobne modyfikacje związane ze zgłoszeniami użytkowników
Udostępniliśmy nową wersję mOSP, oto główne zmiany
 • sortowanie odwrotne w niektórych oknach
 • możliwość ustawienia dłuższych timout dla połączeń serwerowych
 • dodanie kolumny wiek do okna listy członków OSP
 • drobne modyfikacje, poprawki zgłoszone przez użytkowników
Udostępniliśmy nową wersję mFaktura, 7.2.0.6. Oto główne zmiany
 • Funkcja wysyłania maili, faktur z poziomu programu przez protokół SMTP
 • Wybór grupy towarowej w raporcie sprzedaży wg towarów
 • Wybór grupy towarowej w raporcie zysków wg towarów
 • Generowanie raportu nieuregulowanych należności dla wybranego klienta
 • Modyfikacje związane z obsługą protokołu POSNET
 • Nowe uprawnienie `Pokaż podsumowanie w dokumentach sprzedaży`, które pozwala ukryć sumę sprzedaży dla wybranych użytkowników
 • Funkcja inwentaryzacji początkowej pozwalającej np. zresetować magazyn
Realizując zamówienie przez nas sklep internetowy masz teraz możliwość wyboru przesyłki paczkomatowej.
Uruchomiliśmy nową stronę internetową. W szczególności zwróciliśmy uwagę, by klient w łatwy sposób mógł dotrzeć do informacji o naszych produktach. Zmodyfikowaliśmy proces zamówienia, by był maksymalnie prosty i szybki. Ponadto strona aktualnie dostosowuje swój wygląd do mniejszych ekranów urządzeń mobilnych.
Pojawiła się aktualizacja programu mHotel (9.0.3.8) w związku z kodami GTU.
Pojawiła się aktualizacja do programów mFaktura, umożliwiająca dodawanie kodów GTU.
Więcej na ten temat w punkcie 20 : Najczęściej zadawane pytania w mFaktura
Od 1.10.2020 zaczną obowiązywać nowe struktury JPK VAT - JPK_V7M, JPK_V7K.
Przygotujemy nasze programy do obsługi tych plików. Aktualizacje programów mFaktura i mHotel przewidziane są na koniec września.
Od 26.05.2020 jest problem z wyszukiwarką firm na stronach Głównego Urzędu Statystycznego Nie działa u nich ogólny system wyszukiwania firm : https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/. W związku z tym nie działa również wyszukiwanie po NIP w naszych programach, które korzystają z bazy GUS. Jeśli tylko problem zostanie rozwiązany po stronie Głównego Urzędu Statystycznego, wróci funkcjonalność w naszych programach. Tymczasem proszę nie korzystać z funkcji wyszukiwania po NIP, tylko wprowadzać dane firm z ręki.
Zebraliśmy w pliku pdf najczęstsze pytania użytkowników programu mFaktura

Najczęściej zadawane pytania w programach mFaktura - kliknij [ok. 1MB]

Przygotowaliśmy również dokładny opis funkcji generowania plików JPK w naszym oprogramowaniu. Znajdują się tam również informacje, jak zaktualizować oprogramowanie by generowane pliki był aktualne

JPK w programach mFaktura i mHotel - kliknij

W związku z ustawą RODO, przygotowaliśmy broszurę informacyjną

RODO w programach Matsol - kliknij

Poradnik i najczęściej zadawane pytania do programu mHotel

Poradnik mHotel - kliknij [ok. 3MB]
Pojawiła się nowa wersja programu mFaktura :
7.1.7.9
1. Mechanizm podzielonej płatności
2. Obsługa protokołu POSNET, w drukarkach fiskalnych
3. NIP na paragonach w drukarkach POSNET i NOVITUS
4. Drobne modyfikacje na podstawie sugestii użytkowników

Więcej na temat podzielonej płatności w punkcie 14 : https://matsol.pl/panel/edytor/uploads/files/mfaktura_faq.pdf
Kolejność stawek vat na urządzeniu fiskalnym

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów pojawiły się zmiany w oznaczeniach literowych stawek VAT. Zmiany te jednak nie wymagają aktualizacji naszego oprogramowania. Ewentualne zmiany należy wprowadzić na urządzeniu fiskalnym, a później w konfiguracji drukarki fiskalnej w programie, wystarczy kliknąć : Połącz z urządzeniem - program zaczyta nowe ustawienia stawek VAT. Informacja ta dotyczy zarówno oprogramowania mHotel jak i mFaktura.
mHotel - okno konfiguracyjne drukarki fiskalnej znajduje się w menu głównym : Synchronizacja -> Drukarka fiskalna -> Ustawienia drukarki fiskalnej
mFaktura - okno konfiguracyjne drukarki fiskalnej znajduje się w menu głównym :Konfiguracja -> Ustawienia drukarki fiskalnej

NIP na paragonach fiskalnych w celu wystawienia faktury do paragonu

Zgodnie z przewidywanymi zmianami w przepisach, do paragonu będzie można wystawić fakturę dla firmy, jeśli na tym paragonie znajduje się NIP tej firmy. Inaczej mówiąc do paragonu fiskalnego nie będzie można wystawić faktury, jeśli nie będzie na nim NIPu firmy. Firmy, które wystawiają paragony fiskalne mają więc dwie możliwości:
1. Informować klienta, że jeśli ma zamiar brać fakturę powinien o tym poinformować od razu. Wówczas nie fiskalizuje się sprzedaży paragonem, tylko wystawia się fakturę.
2. Drukować paragony z nipem. Ta możliwość może oznaczać : konieczność aktualizacji oprogramowania a czasem nawet wymianę urządzenia fiskalnego.
Więcej na ten temat w tym dokumencie, w punkcie 13 : Najczęściej zadawane pytania w programach mFaktura - kliknij
Program mHotel - użytkownicy programu w wersji zaczynającej się od numeru 9, mogą za darmo pobrać aktualizację oprogramowania. Jak zaktualizować program opisujemy w punkcie 1, dokumentu : Najczęściej zadawane pytania w programie mHotel Począwszy od wersji 9.0.2.3, w programie jest możliwość wydruku nipu na paragonach fiskalnych. Dla użytkowników wersji zaczynających się od numeru 8, jedynym roziwązaniem jest płatna aktualizacja do wersji 9. W celu aktualizacji prosimy o kontakt na email : biuro@matsol.pl
Program mFaktura - użytkownicy programu mFaktura mogą za darmo pobrać aktualizację do swojego programu. Począwszy od numeru 7.1.7.1, w programie jest możliwość wydruku nip na paragonach. Jak zaktualizować program opisujemy w punkcie 2, dokumentu : Najczęściej zadawane pytania w programach mFaktura
Oto lista głównych zmian :
1. Nowy moduł : Nierozliczone dokumenty zaliczkowe, w części Dokumenty sprzedaży. Pozwala wyświetlić, wyszukwać nierozliczone dokumentem końcowym faktury zaliczkowe i paragony.
2. Nowa funkcja : Idź do rezerwacji, w menu podręcznym, pod prawym myszy w dokumentach sprzedaży
3. Rozbudowana Historia operacji w części Pracownicy o dodatkową część : Zmiany w rezerwacjach
4. Wyszukiwanie firm po NIP w bazie GUS
5. Integracja z PROFITROOM - wersja testowa
Z dniem 31.05.2018 warunkiem korzystania z integracji z allegro.pl przez program mFaktura jest :
1. Zaktualizowanie programu do wersji 7.1.6.2. Jak zaktualizować opisane zostało w punkcie 2 tego dokumentu : https://matsol.pl/panel/edytor/uploads/files/mfaktura_faq.pdf
2. Drugim warunkiem jest posiadanie w systemie operacyjnym paltformy Microsoft .NET framework w wersji 4.7 : https://www.microsoft.com/pl-PL/download/details.aspx?id=56116
Użytkownicy systemu Win10 , pobierający reguralnie aktualizacje do systemu, mają zapewnioną najnowszą wersję .NET framework. W pozostałych systemach, może być konieczne ręczne pobranie i zainstalowanie aktualnej wersji .NET. Minimalna wersja platformy .NET wymagana by działało połączenie z webapi allegro to 4.5.
7.1.5.0
1. Funkcja pobierania danych kontrahentów z oficjalnej bazy danych GUS
2. Zapis dokumentów do pdf - automatyczne nazywanie dokumentów, wg numeracji.
3. Druk seryjny - opcja seryjnego zapisu do pdf.
4. Nowa opcja wyszukiwania w dokumentach, kontrahentach, towarach - wyszukiwanie w dowolnym polu.
5. Nowa opcja wyszukiwania w dokumentach - wyszukiwanie w pozycjach dokumentów
6. Szybki podgląd dokumentu (Alt+Space) wzbogacony o listę pozycji.
7. Autonumeracja dokumentów zakupu oraz dodatkowe pole : Numer dokumentu źrółowego.
8. Zmieniony algorytm sortowania dokumentów, co powinno rozwiązać problemy z sortowaniem niektórych schematów numeracji.
9. Poprawienie błędu w obliczaniu zystku z faktury w obcej walucie
10. Dopracowanie funckji generowania plików JPK.
11. Funkcja utwórz łączny dokument - grupowanie pozycji.
12. Zwiększenie liczby znaków pola Uwagi do dokumentu.
13. Dodanie do schematów numeracji pola : {RokKrótki}, co umożliwia stosowanie w autonumeracji zapisu roku w skróconej formie.
Pojawiła się nowa wersja oprogramowania mHotel - 9.
Tutaj link do strony programu : http://matsol.pl/produkty/89
Oto lista ważniejszych zmian :
 • obsługa wielu kont YieldPlanet
 • moduł integracji z channelmanager Hotres, bez konieczności posiadania systemu rezerwacji Hotres
 • obsługa zamków Tayama
 • lepszy system zarządzania mailami i smsami do rezerwacji, historia korespondencji w przypadku zdefiniowania konta pocztowego w mh
 • zmiana bibliotek generujących potwierdzenia w pdf, dzięki czemu potwierdzenia są prawidłowo otwierane na wszystkich urządzeniach
 • bardziej przejrzyste okno rezerwacji dzięki nowym zakładkom
 • znacznie poprawiony system cenników, wiele bardziej wygodne (w formie graficznej) definiowanie cen  okresowych, funkcje klonowania, szybkiej zmiany cen, lat, itp.
 • wygodniejsze przypisywanie cenników do pokoi, ale z zachowaniem możliwości dostosowywania ogólnego cennika do wybranego pokoju
 • cenniki pakietowe, czyli możliwość skojarzenia usług, posiłków z cennikiem
 • w module sprzątania przejrzysty raport służby pięter
 • nowy raport recepcji : Raport posiłków
 • modyfikacja w module Zmian : opcje konfiguracyjne umożliwiające np. otwieranie i zamykanie zmiany przy logowaniu do programu
 • usunięcie drobnych problemów zgłaszanych przez użytkowników

I późniejsze aktualizacje

9.0.3.3
1. Obsługa protokołu tls. 1.2 dla Yieldplanet i SMSapi
9.0.3.2
1. JPK FA, wersja 3
2. Język niemiecki w drukach, potwierdzeniach, fakturach
3. Status VIP w klientach
4. Nowa część : Diagnostyka - okno konfiguracji programu
5. Integracja Hotres - tls.1.2
9.0.2.4
1. JPK FA, wersja 2
9.0.2.3
1. NIP na paragonach fiskalnych - wersja testowa
9.0.2.2
1. Integracja z PROFITROOM - wersja testowa - drobne poprawki
9.0.2.1
1. Nowy moduł : Nierozliczone dokumenty zaliczkowe, w części Dokumenty sprzedaży. Pozwala wyświetlić, wyszukwać nierozliczone dokumentem końcowym faktury zaliczkowe i paragony.
2. Nowa funkcja : Idź do rezerwacji, w menu podręcznym, pod prawym myszy w dokumentach sprzedaży
3. Rozbudowana Historia operacji w części Pracownicy o dodatkową część : Zmiany w rezerwacjach
4. Wyszukiwanie firm po NIP w bazie GUS
5. Integracja z PROFITROOM - wersja testowa
9.0.2.0
1. Usunięcie problemu z doliczaniem ceny usług w pakietach
9.0.1.9
1. Faktury walutowe i przeliczanie po kursie
2. Grafik typów pokoi jako dodatkowa część grafika pokoi
3. Eksport ewidencji sprzedaży do CDN Optima
4. Podsumowania w oknie widok bieżący
5. Modyfikacje niektórych raportów
6. Drobne poprawki w module integracji z YP
7. Drobne poprawki zgłoszone przez użytkowników
9.0.0.9
1. Zapis danych do faktury z poziomu okna wystawiania faktury
2. Wysyłanie maili z poziomu programu - możliwość konfiguracji adresu do wysyłania ukrytej kopii wiadomości (BCC)
3. Moduł CRM - zapis notatek do organizera publicznego zamiast prywatnego
4. Zapamiętywanie rozmiaru podglądu druków potwierdzeń i raportów.
5. Drobne zmiany zgłoszone przez użytkowników
9.0.0.8
1. Drobne poprawki zgłoszone przez użytkowników
9.0.0.7
1. Zakładka Przetwarzanie danych osobowych w oknie meldowania - drobna poprawka
2. Nowe uprawnienie do edycji cenników
9.0.0.6
1. Rodo - okno zarządzania danymi osobowymi w częście Klienci
2. Zakładka Przetwarzanie danych osobowych w oknie klienta - z możliwością wydruku i eksportu danych
3. Funkcja szyfrowanego połączenia z bazą danych serwerową
9.0.0.5
1. Import danych z Hotres - rozwiązanie problemu z pobieraniem miejscowości i kartą meldunkową
9.0.0.4
1. Aktualizacja JPK
Wersja 4.0.2.5
- modyfikacja w module Inwentarz, poprawiająca szybkość generowania danych
- możliwość wydruku wielu pojedynczych wniosków o ekwiwalent
- konsola SQL do zadań administracyjnych na bazie danych
1. Funkcja tworzenia kompletów. Tylko wersja z magazynem
2. Raport Książka Przychodów i Rozchodów - uwzględnienie faktur zakupu. Tylko wersja z magazynem
7.1.4.3
1. Odwrotne obciążenie VAT.
Funkcję należy włączyć w : Konfiguracja -> Ustawienia ogólne -> Odwrotne obciążenie
8.1.0.1
1. Opłata miejscowa - nowa funkcja, należy włączyć w ustawieniach programu
2. Edytor umożliwiający samodzielne dostosowanie wyglądu faktur
3. Eksport danych : sprzedaż, kasa i magazyn do xml.
4. Faktura korygująca - pole przyczyna korekty.
JPK - Jednolity plik kontrolny
- JPK_VAT - ewidencja sprzedaży VAT
- JPK_FA - faktury sprzedaży
- JPK_MAG - magazyn
JPK - Jednolity plik kontrolny
Wersja Magazyn
- JPK_VAT - ewidencja sprzedaży i zakupów VAT
- JPK_FA - faktury sprzedaży i zakupów
- JPK_MAG - magazyn
Wersja Standard
- JPK_VAT - ewidencja sprzedaży
- JPK_FA - faktury sprzedaży
Zmiany :
- drobne zmiany w interfejsie
- nowy, wygodny moduł dostępności pokoi
7.1.3.8
1. Możliwość ustawiania wielkości czcionki dla wyświetlanych list - suwak w prawym dolnym rogu
2. Możliwość sposobu wyboru dodawania pozycji do dokumentów
3. Dopracowanie uproszczonej formy paragonów dla sprzedaży detalicznej
4. Sprzedaż detaliczna - okno obliczania reszty. Konfiguracja -> Ustawienia ogólne -> Inne -> Przystosowanie do sprzedaży detalicznej
Od 01.11.2016 zmieniamy adres naszej firmy
Oto nowe dane :
F.P.H.U. MatSol - usługi informatyczne
Nowa Góra 506 32-065 Krzeszowice
NIP: 513-006-17-35
REGON: 120712319
8.0.9.4

1. Nowa opcja oknie rezerwacji - historia dokonanych zmian, wysłanych druków, smsów
2. Zapis w pamięci cen dziennych w rezerwacji.
3. Zmodyfikowane okno meldowania - nowa szybka wyszukiwarka rezerwacji.
4. Zmodyfikowane okno CRM, historia wysłanych wiadomości SMS i maili.
Pojawiła się nowa wersja programu mHotel : 8.0.8.4
W wersji tej w szczególności rozbudowaliśmy moduł integracji z systemem hotres.
Pojawiła się nowa wersja programu mOSP - 4.0.2.2.
Główną zmianą jest opcja dodawania zdjęć w :
- samochodach,
- sprzęcie,
- w księdze inwentarzowej.
Pojawiła się również możliwość wydruku zestawień razem ze zdjęciami.
Wprowadziliśmy zmiany w licencjach dla naszych programów hotelowych. Wprowadziliśmy szerszy podział, na ilości pokoi. Ceny od teraz są znacznie korzystniejsze dla małych obiektów.
Jedna cecha licencji na programy mHotel i mPensjonat się nie zmieniła - dalej są to licencje wieczyste, czyli za programy te płaci się tylko raz.
Zapraszamy do kategorii programów hotelowych do zapoznania się z nowymi cenami.
8.0.7.5

1. Usprawnienie sposobu rozliczania rezerwacji
2. Poprawiony wygląd okna edycji rezerwacji
3. Możliwość wyboru kompozycji druków potwierdzeń, podziękowań itp. wysyłanych do klientów
4. Możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych modułów programu dla różnych grup pracowników hotelu
5. Nowe uprawnienia pracowników, np : modyfikacje pobytów zakończonych, aktualizacja programu, przesuwanie rezerwacji
6. Dodanie nowych funkcji synchronizacji z systemem gastronomicznym
7. Dodanie Lp w opisie pokoju, co umożliwia ustawienie dowolnej kolejności wyświetlania pokoi
8. Informacja podczas meldowania w przypadku meldowania do pokoju brudnego.
Oto kilka nowości/zmian :
- zmiany wizualne
- konfigurowanie wyświetlania list, np. akcji, strażaków : możliwość wyboru widocznych kolumn, zamiana miejscami, zmiana rozmiarów
- konfigurowanie składu zarządu
- drobne zmiany w module inwentarz
- przycisk Aktualizacja, umożliwiający szybkie sprawdzenie czy na serwerze jest nowsza wersja do pobrania
- możliwość dodania na raz wielu członków do akcji.
Nowy program dostępny do pobrania tutaj :
mOSP - kliknij by wyświetlić.
Wprowadziliśmy nowe funkcje w programie mHotel, które sprawią że korzystanie z programu będzie jeszcze wygodniejsze
- nowe przyciski melduj i wymelduj w oknie głównym
- szybkie meldowanie gości z zewnątrz, tzw. walk-in
- usprawniona szybka sprzedaż towarów i usług dla gości obiektu i spoza
- nowy interfejs mHotel - Metro
...