Nazwa programu : mOSP

Producent : Matsol

Wersja : 4.0.3.5

Licencja : Bezterminowa

Ilość stanowisk : 3 w jednej jednostce OSP

Obsługiwane systemy : Win11,Win10,Win8,Win7,Vista,XP

Forma dostarczenia : CD lub wysyłka email

Cena : 290 zł brutto


  Kup ten program       Pobierz demo 

Za ten program płacisz tylko jeden raz i aktualizacje są darmowe

Ogólne informacje o produkcie

Oferowana aplikacja ułatwia kompleksową obsługę jednostek straży pożarnych. Funkcjonuje już w ok 700 jednostkach w kraju . Program został opracowany we współpracy z ochotnikami z kilku OSP, w związku z tym wyposażony został we wszystkie niezbędne dla straży pożarnych moduły. Był i jest aktualizowany na podstawie cennych uwag osób używających aplikacji na co dzień. mOSP to niezwykle łatwy w obsłudze program, charakteryzujący się prostym i intuicyjnym interfejsem, co umożliwia szybką edycję wszelkich danych. Nie powinien sprawiać kłopotów nawet początkującym użytkownikom.

W programie zastosowano znany, niezawodny system bazodanowy MS SQL Server. Dzięki czemu program bardzo dobrze sprawdza się w pracy zarówno jedno jak i wielostanowiskowej. Możliwe są również instalacje, umożliwiające równoległą pracę przez Internet na wielu stanowiskach.

UWAGA!! Istnieje możliwość rozbudowy (zmiany) wyglądu i funkcjonalności aplikacji według inwencji klienta. Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym biurem.

UWAGA!! Posiadamy również wersję programu mOSP, umożliwiającą obsługę wielu jednostek, np. całej gminy. Dzięki czemu, np. Komendant Gminny może mieć wgląd do pracy wszystkich jednostek. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zakupem takiej wersji, prosimy o kontakt. Cena zależy od ilości jednostek, jaką program ma obsłużyć.

Funkcje programu

Oto lista głównych funkcji programu, wraz z krótkim opisem.
 • Członkowie OSP - lista strażaków wraz z danymi osobowymi z możliwością łatwej edycji/dodawania/usuwania osoby, a także zestawieniem w formie raportu członków OSP i szkoleń. Kartoteka członka OSP zawiera m.in.: szczegółowe dane osobowe, dane adresowe i kontaktowe, szczegółowe dane służbowe, posiadane wyposażenie osobiste, odznaczenia, ubezpieczenia, składki członkowskie, przebyte szkolenia (samodzielne definiowanie w słownikach),posiadane prawo jazdyi inne kwalifikacje i informacje. Możliwość przypisania członkom rodzaju (np. zwyczajni, MDP) oraz grupy (np. kobiety, mężczyźni), które wcześniej można samodzielnie zdefiniować w słownikach. Możliwość przypisania zdjęcia strażaka.
 • Czas pracy - czas pracy członków OSP, zarejestrowany w działaniach ratowniczo gaśniczych. Fitrowanie wg podziału na rodzaje i grupy, cały czas, w okresie od... do...
 • Samochody i sprzęt silnikowy - informacje ogólne o pojeździe/sprzęcie (marka, model, nr rejestracyjny itp.), okres ważności przeglądu, ubezpieczenia, normy zużycia paliwa/oleju. Możliwość przypisania zdjęcia pojazdu i sprzętu.
 • Tankowania - lista tankowań (z możliwością filtracji), wybór obiektu tankowania, ogólne dane (data, rodzaj paliwa, ilość, wartość, nr faktury, dane sprzedawcy i odbiorcy).
 • Akcje i inne wyjazdy - lista zdarzeń z podziałem na typy interwencji (pożar, wypadek itp.). Kartoteka zdarzenia zawiera: szczegółowe dane podstawowe m.in: rodzaj zdarzenia (definiowany w słownikach), nr zdarzenia, datę, adres, lokalizację itp., samochody i sprzęt silnikowy użyte w akcji oraz listę uczestników. Ewidencja działań ratowniczo-gaśniczych umożliwia późniejsze raportowanie zużycia materiałów (paliwo, olej, przejechane km.). Ponadto z poziomu tego modułu można generować wniosek o ekwiwalent a także zestawienie działań ratowniczo-gaśniczych oraz potwierdzenie udziału w zdarzeniu
 • Wniosek o ekwiwalent - Konfigurowalny wydruk druku "Wniosek o ekwiwalent"
 • Potwierdzenie udziału w akcji-  wydruk druku "Potwierdzenie udziału w akcji"
 • Zużycie materiałów - zestawienie zużycia poszczególnych pojazdów i sprzętu silnikowego, z możliwością filtracji oraz ogólnym podsumowaniem.
 • Księga inwentarzowa - ewidencja wszystkich środków z podziałem na trwałe i nietrwałe oraz możliwością filtracji wg właściciela (wszyscy, gmina, OSP). Możliwość przypisania zdjęcia artykułu.
 • Magazyny - możliwość definiowania różnych magazynów, przesunięcia między magazynami, przypisywanie sprzętu do członków OSP, do samochodów, ewidencja ruchów między magazynami
 • Składki - ewidencja składek : roczne, okolicznościowe, inne. Możliwość filtrowania danych (np. składki za bieżący rok) oraz wydruk z podsumowaniem
 • Kasa - zarządzanie kasą i stanem konta jednostki; możliwość wystawiania dokumentów KP (wpłata do kasy), KW (wypłata z kasy), BP (wpłata na konto), BW (wypłata z konta). Generowanie podsumowania w formie raportu kasowego
 • Zarząd - skład zarządu oraz komisji rewizyjnej jednostki w poszczególnych okresach czasu
 • Zawody - lista zawodów  (data, szczebel, zdobyte miejsce, grupa/drużyna, ilość biorących udział kobiet/mężczyzn/chłopców/dziewcząt), grupowanie (szczebel gminny/powiatowy/wojewódzki/gminny) filtracja (cały czas, w okresie od... do..., grupa/drużyna), zestawienie w formie raportu
 • Przypomnienia - lista przypominająca o zbliżających się zdarzeniach (badania, przeglądy itp.), wyświetlanie przy starcie (wł/wył), przypomnienie przed zdarzeniem: (ilość dni), odznaczenie wykonanych
 • Użytkownicy i uprawnienia - logowanie zabezpieczone hasłem, przypisywanie uprawnień użytkownikom
 • Aktualizacja - umożliwia szybkie sprawdzenie czy dostępne są nowsze wersje aplikacji do darmowej aktualizacji
 • Program umożliwia generowanie wielu raportów, zestawień, min :
  • raport zużycia paliwa, oleju dla samochodów i sprzętu silnikowego
  • zestawienie terminów członków OSP (badania okresowe,szkolenie bhp,uprawnienia na samochody, itp)
  • szkolenia członków OSP
  • przyznane odznaczenia
  • zestawienie działań ratowniczo gaśniczych
  • zestawienie zawodów OSP
  • raport kasowy
  • konfigurowalny wydruk list z podsumowaniem, np : zestawienie tankowań, składek, samochodów, sprzętu, czasu pracy, inwentarza, członków OSP, itp
  • możliwy jest również druk  kart informacyjnych, np. członka OSP, sprzętu, tankowania, zarządu OSP, itp

Zdajemy sobie sprawę, że niektóre firmy mogą mieć swoje specyficzne wymagania co do funkcjonalności oprogramowania. Jeśli więc oferowany przez nas produkt nie spełnia w pełni Państwa oczekiwań, istnieje możliwość dowolnej modyfikacji lub dodania nowych funkcji, modułów do programu. Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym biurem

Do pobrania

 • Wersja demo programu - plik instalatora programu. Po wprowadzeniu klucza aktywującego staje się pełną wersję programu
 • FAQ - najczęśćiej zadawane pytania do programu mOSP
 • Opis programu - dokładny opis funkcjonalności programu

Przykładowe ekrany

Klikni w obrazek by powiększyć . . .