Przetwarzanie danych osobowych w firmie Matsol

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest F.P.H.U.Matsol - usługi informatyczne, z siedzibą w Nowa Góra, ul. Krakowska 1, 32-065 Nowa Góra

2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w F.P.H.U.Matsol - usługi informatyczne jest Maciej Godyń, z którym można skontaktować się mailowo : admin@matsol.pl lub telefonicznie pod numerem : 122821862

3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są : 5. W jakim celu pobieramy i przetwarzamy Państwa dane ? 6. Jak długo przechowujemy Państwa dane ? 7. Jakie dane pobieramy, przetwarzamy i przechowujemy ?
8. Komu przekazujemy Państwa dane ?
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: admin@matsol.pl

10. Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

11. Państwa dane osoboowe nie będą przetwarzane w formie profilowania

12. Państwa dane osoboowe nie będą stosowane do automatycznego podejmowania decyzji

13. Państwa dane osoboowe nie będą stosowane do celów marketingowych

14. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność realizacji umów lub skontaktowania się przez formularz kontaktowy.